Реглон Форте 200 SL гербицид водный раствор (Syngenta)

Действующие вещество: дикват, 200 г/л

Норма внесения: 1,2-2,25 л/га

Норма расхода рабочего раствора: 200-300 л/га

Реглон Форте — это контактный десикант, характеризуется быстрым действием — уже через 5-7 дней видны первые проявления работы препарата. Не имеет ограничений в севообороте. При использовании данного десиканта снижается развитие и распространение заболеваний.

В составе данного препарата имеется активное вещество — дикват. Данное вещество высушивает растения за счет разрушения клеточных мембран и гибели клеток.

Через 7-12 дней после обработки культура готова к уборке. Активное вещество довольно быстро поглощается растениями и поэтому дождь прошедший уже через 30 минут не может снизить эффективность данного препарата.

Преимущества:

 • Скорое воздействие
 • Широкое окно использования
 • Равномерное дозревания всех частей растения и защита от заболеваний
 • Удобная препаративная форма

Инструкция по применению Реглон Форте 200 SL:

Обработку посевов рекомендуется проводить в период физиологической спелости семян. Обработка в более ранние сроки развития культурных растений может привести к понижению урожайности и снижению посевных качеств семян.

Норма расхода препарата обусловлена густотой стояния растений, засоренностью посева, погодными условиями во время обработки и периодом до уборки урожая.

Внесение препарата лучше всего проводить в вечерние часы или днем при облачной погоде, так как жаркая солнечная погода хоть и ускоряет процесс, но снижает эффективность десикации. Опрыскивание посевов культурных растений следует проводить методом наземного или авиационного внесения.

Норма расхода рабочего раствора при этом должна обеспечивать полное и равномерное покрытие всей поверхности растения. Для наземных опрыскивателей она составляет 200–300 л/га с давлением 2–3 атм., для авиационных обработок — 50–70 л/га с давлением 1,5–2,0 атм.

Для приготовления рабочего раствора бак опрыскивателя заполняют водой на 1/3 объема, включают мешалку и добавляют нужное количество препарата. Доливают бак опрыскивателя до полного объема при включенной мешалке. При внесении препарата мешалка должна быть постоянно включенной для поддержания рабочего раствора в однородном состоянии. Рабочий раствор следует использовать в течение одних суток.

Читайте так же:  ГЕРБИЦИД АНТИСАПА ЛИКВИД К

РЕГЛОН ФОРТЕ 200 SL, РК

Засоби захисту рослин

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

• Удосконалена формуляція для наземного застосування
• Рівномірне пришвидшення достигання по всіх органах рослини та припинення розвитку хвороб
• Знижує вологість насіння, зменшуючи витрати на сушіння
• Надзвичайно швидка дія (не змивається опадами вже через 30 хв. після обробки)

Десикант для справжніх професіоналів

ЗБІР ВРОЖАЮ ЗА РОЗКЛАДОМ, А НЕ ПРИ НАГОДІ

В Україні протягом двох останніх місяців майже не було опадів, через що культури потерпали від посухи. Високі температури вдень і низькі вночі призводили до того, що рослини досить довгий час перебували в стресі. Однак ми з вами намагалися захистити їх від шкідників, бур‘янів та хвороб. Зараз зернові культури та ріпак знаходяться у передзбиральному періоді, а згодом буде і соняшник. Синоптиками прогнозуються шквальні бурі й урагани, а також, хоч і короткочасні, але сильні грози, які почалися вже зараз. Тобто, під час вегетації вологи було мало, проте вона може з‘явитися зненацька саме у період збирання і заважатиме вчасному комбайнуванню. Тут на допомогу прийдуть десиканти.

Звертаємо вашу увагу на необхідність та доцільність застосування нашого покращеного десиканта Реглон Форте. Він має досконалу нову формуляцію, що, на відміну від генериків, містить зовсім мало отруйних дикват дибромідів, які знаходяться в цих препаратах у великій кількості та є баластом. Склад даного десиканта в основному представлений чистими дикват іонами, що значно прискорює десикацію та робить її рівномірною. Нова формуляція Реглон Форте також не містить розчинників у вигляді етанолу чи метанолу (порівняно з генериками). Відповідно, десикант від компанії «Сингента» має збільшену температуру спалаху, що є безпечнішим для користувачів. Водночас завдяки концентрованішому диквату зменшуються витрати на перевезення і зберігання, а також, що найголовніше, норма внесення препарату є меншою, аніж у Реглон Супер і його генериків. Тобто, у перерахунку на гектари використання Реглон Форте обійдеться дешевше, ніж навіть звичайного Реглон Супер. Генерики, звісно, ще дешевші, але вони мають багато обмежень, зазначених вище.

Читайте так же:  Фунгицид Пасадобль - описание, инструкция, отзывы агрономов.

РЕГЛОН ФОРТЕ, ВР

С/х производство

Удобная (концентрированная) формуляция позволяет эффективно решать проблему быстрой уборки и сохранять качество выращенного урожая.

Новый стандарт наземной десикации.

 • Более концентрированная формуляция дикват-иона
 • Повышенная скорость действия
 • Благодаря дополнительным адьювантам действующее вещество быстрее проникает внутрь растения
 • Усовершенствованная формуляция исторически сформировавшегося стандарта десикации РЕГЛОН СУПЕР

Рекомендуемая цена

Регламенты применения

Классификация и безопасность

Рекомендации по применению

Первая помощь

Картофель (продовольственный и семенной)

Картофель продовольственный

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

Картофель сильно облиственные сорта (продовольственный и семенной)

Подсолнечник

Рапс яровой и озимый

Класс опасности

Класс опасности для пчел

Сроки выхода

 • для механизированных работ — 7 дней
 • для механизировнных работ после десикации — 10 дней

Ограничения по применению

 • Запрещено применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, авиационным методом. Запрещено применение препарата в ЛПХ!

Область применения пестицида

Для сельскохозяйственного производства.

Назначение

Контактный десикант, предназначен для предуборочной десикации на товарных и семенных посевах полевых культур и картофеля.

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами)

Возможно применение в баковой смеси с другими пестицидами при условии совпадения сроков применения. РЕГЛОН Форте ВР, Совместим в бвковых смесях с мочевиной и/или аммиачной селитрой.

Период защитного действия

1. Не применимо для десикантов
2. До появления «новой волны» сорняков

Селективность

Скорость воздействия

Действие РЕГЛОН ФОРТЕ быстрое, уборка культуры может производиться уже через 5-7 дней после обработки.
Продукт отлично противостоит осадкам, через 15-30 минут после обработки уже не смывается с обработанных растений.

Фитотоксичность

Общеистребительный гербицид, устойчивых культур к нему не имеется

Толерантность культур

К диквату нет устойчивых культур, кроме трансгенных.

Возможность возникновения резистентности

Отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных фирмой рекомендаций.

Технология применения

Чистоту бака, магистральных трубопроводов и распылителей, а также исправность всего опрыскивателя проверяют до начала работ по десикации. Затем определяют количество и равномерность подачи воды через распылители и сравнивают с расчетными данными по расходу рабочей жидкости на 1 га. Опрыскивание производится в утренние или вечерние часы в безветренную погоду, не допуская сноса препарата на соседние культуры.
При работе с препаратом РЕГЛОН ФОРТЕ, ВР важно правильно определить сроки проведения дексикации. Начинайте обработку посевов или посадок при наступлении физиологической спелости семян при влажности 30-50% в зависимости от культуры. Обработка в более ранние сроки может привести к снижению урожайности. Интенсивность десикации зависит от нормы расхода препарата РЕГЛОН ФОРТЕ, ВР, обрабатываемой культуры, густоты стояния растений, засоренности посевов, погодных условий в момент обработки и после нее. Увеличивайте норму расхода препарата с увеличением облиственности культуры, высокой засоренности посевов и посадок, при высокой влажности, а также при необходимости проведения уборки в сжатые сроки. Эффективность препарата РЕГЛОН ФОРТЕ, ВР максимальна при температуре +15°С до +25°С. В солнечную, сухую погоду скорость десикации увеличивается. Норма расхода рабочего раствора должна быть достаточной для полного смачивания всей листовой поверхности. Не допускайте стекания рабочего раствора с обработанной поверхности! Для приготовления рабочего раствора используйте только чистую воду! Осадки, выпавшие через час после проведения обработки, не снижают эффективности препарата. После окончания работ с препаратом тщательно промойте опрыскиватель и распыляющее оборудование.

Читайте так же:  Рекс Плюс

Порядок приготовления рабочей жидкости

Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием (в случае применения в баковой смеси компонента в водорастворимой упаковке, данный препарат растворить в баке опрыскивателя первым). Заполните 1/2 бака опрыскивателя чистой водой, включите мешалку, добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата и продолжайте заполнение бака опрыскивателя с одновременным перемешиванием. Продолжайте перемешивание и во время обработки для обеспечения однородности рабочей смеси. Рабочий раствор должен быть использован в течение 24 часов после приготовления.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом, темлом помещении в интервале температур от 0°С до +35°С.

Источники:

/semena.cc/ru/3893-reglon-forte-200-sl-desikant-vodnyj-rastvor-syngenta.html

/syngenta.ua/product/crop-protection/gerbicidi/reglon-forte-200-sl-rk

/syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/reglone-forte

Ссылка на основную публикацию