Фунгицид Малахит

Кришталева формуляція для захисту Вашого саду

Новий комбінований фунгіцид для захисту насаджень яблуні від комплексу основних хвороб.

Характеристики фунгіциду Малахіт®

Діючі речовини піриметаніл 250 г/л + дитіанон 250 г/л

Хімічний клас анілінопіримідини + хінони

Тип дії інгібування синтезу амінокислот

Розподіл у рослині контактний + системний

Норма витрати робочої рідини 500–1000 л/га (залежно від віку та фази розвитку насаджень)

Упаковка пластикові каністри 5

Діючі речовини Малахіт®:

Піриметаніл — це діюча речовина з групи анілінопіримідини, що діє головним чином проти парші яблуні (V. inaequalis) та сірої гнилі (B. cinerea).

Піриметаніл інгібує ензими гриба, які беруть участь у виникненні та розвитку інфекції, завдяки чому пригнічується і порушується процес інфікування. Надійно діє при температурі від 5°С, коли фунгіциди системної дії можуть давати збій.

Хоча піриметаніл у першу чергу розглядається як діюча речовина з профілактичними властивостями, але має певні лікувальні властивості на початковій стадії розвитку хвороби, зокрема, проти парші (лікувальна дія проявляється на первинному етапі інфікування (до 72 годин) рослин при інтервалі обробок 2 дні).

Характеристики фунгіциду Малахіт®

Діючі речовини піриметаніл 250 г/л + дитіанон 250 г/л

Хімічний клас анілінопіримідини + хінони

Тип дії інгібування синтезу амінокислот

Розподіл у рослині контактний + системний

Норма витрати робочої рідини 500–1000 л/га (залежно від віку та фази розвитку насаджень)

Упаковка пластикові каністри 5 л

Діючі речовини Малахіт®:

Піриметаніл — це діюча речовина з групи анілінопіримідини, що діє головним чином проти парші яблуні (V. inaequalis) та сірої гнилі (B. cinerea).

Піриметаніл інгібує ензими гриба, які беруть участь у виникненні та розвитку інфекції, завдяки чому пригнічується і порушується процес інфікування. Надійно діє при температурі від 5°С, коли фунгіциди системної дії можуть давати збій.

Хоча піриметаніл у першу чергу розглядається як діюча речовина з профілактичними властивостями, але має певні лікувальні властивості на початковій стадії розвитку хвороби, зокрема, проти парші (лікувальна дія проявляється на первинному етапі інфікування (до 72 годин) рослин при інтервалі обробок 2 дні).

Читайте так же:  Гербицид Стелс к

Дитіанон є діючою речовиною з широким спектром захисної дії.

Дослідження показали, що дитіанон — це сильний інгібітор багатьох важливих ферментів.

Дитіанон має профілактичну дію. Для нього нехарактерне переміщення у рослині.

Малахит фунгицид

Новый комбинированный фунгицид для защиты насаждений яблони от комплекса основных болезней.

Действующее вещество: дитианон, 25% + пириметанил, 25%

Форма препарата: концентрат суспензии (КС)

Действующие вещества Малахит®:

· Пириметанил — это действующее вещество из группы анилинопиримидины, что действует главным образом против парши яблони (V. inaequalis) и серой гнили (B. cinerea).

· Пириметанил ингибирует ферменты гриба, которые участвуют в возникновении и развитии инфекции, благодаря чему подавляется и нарушается процесс инфицирования. Надежно действует при температуре от 5 ° С, когда фунгициды системного действия могут давать сбой.

· Хотя пириметанил в первую очередь рассматривается как действующее вещество с профилактическими свойствами, но имеет определенные лечебные свойства на начальной стадии развития болезни, в частности, против парши (лечебное действие проявляется на первоначальном этапе инфицирования (до 72 часов) растений при интервале обработок 2 дня).

· Дитианон является действующим веществом с широким спектром защитного действия.

· Исследования показали, что дитианон — это сильный ингибитор многих важных ферментов.

· Дитианон обладает профилактическим действием. Для него нехарактерно перемещения в растении.

Преимущества ко-кристалл формуляции:

· улучшает физико-химические свойства (испарения), улучшает эффективность

· увеличивает устойчивость к смыванию осадками

· снижает уровень фитотоксичности

Дитіанон: 100% зв’язується у ко-кристал формуляцію. Піриметаніл: 67% у ко-кристал формуляції дають тривалий профілактичний захист, інші 33%, розчинені в ад’юванті, забезпечують лікувальну дію. Завдяки ко-кристал формуляції знижується випаровуваність піриметанілу, що дає можливість використовувати Малахіт® при високих температурах без зниження ефективності дії піриметанілу.

Малахит® проявляет высокую эффективность в широком диапазоне температур от 5 до 30 ° С

Читайте так же:  Фунгицид Скала - описание, инструкция, отзывы агрономов

Малахит® — первый фунгицид с ко-кристаллической формуляцию для защиты Вашего сада

· Что такое система ко-кристалл:

· система, состоящая по крайней мере из двух отдельных молекул

· термодинамически стабильная структура

· собственная оригинальная кристаллическая структура

· различные физико-химические свойства по сравнению с действующими веществами

Применяя Малахит®, Вы получите:

· профилактический и лечебный эффект

· широкий диапазон применения благодаря системе ко-кристалл

· высокую эффективность даже при неблагоприятных температурных условий благодаря системе ко-кристалл

Норма расхода препарата, (г, кг, л / га, м 2 , т)

Культура, объект обрабатывается

Объект, против которого обрабатывается

Способ, время обработок, ограничения

Малахит фунгицид концентрат суспензии (BASF)

Действующие вещество: дитианон, 25%+пириметанил, 25%

Норма внесения л, кг/га 1,25-1,5

Малахит — это комбинированный фунгицид, используется для защиты яблонь от болезней. Применяется против таких заболеваний как: парша, плодовая гниль, филостиктоз или бурая пятнистость. Опрыскивание следует проводить в период вегетации растения. Срок между последней обработкой фунгицидом и сбором урожая должен составлять не меньше чем 20 дней. Максимальное количество обработок за сезон составляет — 3 раза. Имеет хорошую эффективность даже при пониженной температуре воздуха. Имеет отличную стойкость к смыванию осадками.

Информация о препарате Малахит разработанный компанией BASF.

При выращивание плодовой культуры такой как яблоня, значительный вред урожаю причиняет целый комплекс различных заболеваний. Но основной болезнью которая причиняет наибольшое количество потери урожая является парша. Массовое поражение этой болезнью происходит во время распускания почек, цветения и при образовании завязей. Благоприятные условия для развития парши являются: температура от +4 С до +30 С при повышенной влажности. Вредительство такого заболевания как парша состоит в том, что она ограничивает ассимиляционую поверхность и опадание листьев. Из-за сильного повреждения соцветий и завязок данное заболевание может полностью уничтожить урожай.

Читайте так же:  Инсектицид Коннект, цена и характеристики, Agro-trade

Компанией BASF был создан фунгицид под названием Малахит, призванный защитить насаждения яблонь от ряда наиболее распространенных заболеваний. Чтобы добиться наилучшей эффективности от воздействия данного препарата необходимо вносить в период вегетации при первых признаках заболевания при оптимальной температуре воздуха от +5 С до +25 С и при скорости ветра не превышающей 3-4 м/с. Рабочий раствор препарата необходимо готовить непосредственно перед использованием. Для того, чтобы приготовить рабочий раствор необходимо в бак заполненный на 1/3 водой, при работающей мешалке добавить необходимое количество препарата, а затем добавить воды до полного объема. Фунгицид Малахит допускается совмещать со многими гербицидами, фунгицидами и инсектицидами. Перед каждым совмещением с новым еще не испытанным препаратом рекомендуется провести тест на совместимость.

Активное вещество — дитианон не полностью растворяется в воде. После обработки препаром Малахит на растении создается стойкий к дождю защитный слой, который эффективно сдерживает проростание спор и споруляцию патогенов. Одновременно с этим некая часть активного вещества растворяется в воде, что и обеспечивает длительную и стабильную защиту. Многоразовое использование данного препарата в течении сезона не создает сетки на плодах, что является очень важным пунктом при получении качественного урожая, который должен иметь хороший товарный вид. Обработки данным препаратом могут проводится как при прямой последовательности, так и чередоваться с иными препаратами имеющими системное воздействие.

Использование фунгицида Малахит на насаждениях яблонь:

Норма внесения препарата составляет 1,25-1,5 л/га.
Максимальное количество обработок за сезон не должно превышать 3-х раз.
Обработку следует проводить в период вегетации или при первых проявлениях заболеваний.
Препарат защищает насаждения от парши, бурой пятнистости, плодовых гнилей.
Срок между последней обработкой и сбором урожая составляет 20 дней.
Норма расхода рабочего раствора препарата составляет 500-1000 л/га, в зависимости от возраста и фазы развития насаждений.

Источники:

/ostercenter.com.ua/fungitsidy/fungicid-malahit

/agro-himija.in.ua/malaxit-malaxt

/semena.cc/ru/4479-malakhit-fungicid-koncentrat-suspenzii-basf.html

Ссылка на основную публикацию